Ara
 • Bireysel Terapi
 • Çevrimiçi Terapi
 • Çocuk Terapisi
 • Ergen Terapisi
 • Grupla Terapi
 • Yaşlı Terapisi
 • Yetişkin Terapisi
Şehir

TERAPİST/MERKEZ HAKKINDA GENEL BİLGİ

İlgilendiği Yaş Aralığı

18 +

Eğitim

 • Lise: Gölbaşı Dr. Şerafettin Tombuloğlu Lisesi
 • Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Uzmanlığı
 • Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Doktorası

Biyografi

 1. KDTD Kognitif ve Davranışçı Terapileri Derneği- “Kognitif ve Davranışçı Terapileri Eğitimi” Başarı Belgesi, 1998-2001
 2. KDTD Kognitif ve Davranışçı Terapileri Derneği- “Kognitif ve Davranışçı Terapileri Eğitimi”, 150 saat teorik, 150 saat uygulamalı eğitimini başarı ile tamamlayarak Derneğin kayıtlı terapisti olmaya hak kazandığını gösterir Belge, 04.01.2005
 3. Türk Psikologlar Derneği-“Aile Terapisi Süpervizyonu” Çalışma Grubu Katılım Belgesi, 2005-2006
 4.  Madalyon Psikiyatri Merkezi- Prof. Dr. Ayşe Yalın öğreticiliğinde “Aile Tedavileri Eğitimi” Katılım Belgesi, 2006 Aralık-2007 Haziran
 5. Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği-“Wisconsin Kart Eşleme Testi ve Raven Standart Progresif Matrisler Testi” Nöropsikolojik Test Eğitimi Sertifikası, 15-16.12.2007
 6. Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği-“Stroop Testi TBAG Formu, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi ve İşaretleme Testi” Nöropsikolojik Test Eğitimi Sertifikası, 9-10.02.2008
 7.  Madalyon Psikiyatri Merkezi- Prof. Dr. Ayşe Yalın öğreticiliğinde “Aile Tedavilerinde Bireysel Gelişim” Süpervizyon Çalışması Katılım Belgesi, 05.12.2007-19.06.2008
 8.  Madalyon Psikiyatri Merkezi- Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç öğreticiliğinde “Ergen Değerlendirme Eğitimi”, Katılım Belgesi, 19.10.2009
 9. Madalyon Psikiyatri Merkezi- Dr. Özlem Sürücü ve Dr. Uğur Ergün öğreticiliğinde “Çocukluktan Erişkinliğe Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Hasta Görüşme Teknikleri Eğitimi” Katılım Belgesi, 17.02.2010
 10.  Madalyon Psikiyatri Merkezi- Psikolog Dr. Mehmet Akif Sayılgan öğreticiliğinde “MMPI-Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Değerlendirme Eğitimi”, Katılım Belgesi, 02.11.2010
 11. Madalyon Psikiyatri Merkezi- Psikolog Dr. Mehmet Akif Sayılgan öğreticiliğinde “Yetişkin Hasta İlk Değerlendirme Eğitimi”, Katılım Belgesi, 09.11.2010

Yayınları:

A. SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation IndexN ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • A.1. Babuccu, O., Latifoğlu, O., Atabay, K., Oral, N., Coşan, B. (2003). Sociological aspects of rhinoplasty. Aesthetic Plast Surg., 27(1), 44-49
 • A.2. Oral, N. & Şahin, N.H. (2008). Yeme Tutum Bozukluğunun Kişilerarası Şemalar, Bağlanma, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfke ile İlişkisi, Türk Psikoloji Dergisi, 23(62), 37-48

B. Diğer Ulusal Hakemli ve Süreli Dergilerde Yer Alan Makaleler·

 • B.1. Şener, Ş., Arıkan, Z., Oral, N., Coşar, B., Şenol, S., Kayalı, M. (1990). Ergenlerde yeme bozuklukları ile ilgili bir ön çalışma. Gazi Tıp Dergisi, 1, 2.
 • B.2. Şener, Ş., Arıkan, Z., Işık, E., Oral, N., Kayalı, M., Uluergüven, Ç. (1990). Adolesanlarda intihar düşünce ve davranışları. Gazi Tıp Dergisi, 3, 122-125.
 • B.3. Şener, Ş., Uluergüven, Ç., Türkmen, F., ve Oral, N. (1991). Zihinsel geriliği olan çocuklarda Bender-Gestalt testleri ve sosyal uyum ölçeği ilişkisi. GATA Bülteni, 33 (2), 549-553.
 • B.4. Şener, Ş., Oral, N., Şenol, S., ve Boyacıoğlu, G. (1991). Alkolik baba çocuklarının davranış örüntülerinin incelenmesi. GATA Bülteni, 33(1), 353-360.
 • B.5. Candansayar, S., Coşar, B., Arıkan, Z., Hiçyılmaz, Ö.C., Oral, N., Hiçyılmaz, N.K. (1996). İşitme kaybıyla giden bir konversiyon olgusu. MN Klinik Bilimler(Dahiliye) Dergisi, 3(1), 52-57.
 • B.6. Babuccu, O., İnceoğlu, F., Latifoğlu, O., Oral, N., Coşar, B., Atabay, K. (1997). Bir başka açıdan rinoplasti. Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 5(1), 33-37.
 • B.7. Oral, N. (2003). Alkol kullanımı ve bilgi işleme yaklaşımı. Türkiye’de Psikiyatri, 5 (1-2), 8-19.
 • B.8. Oral, N. (2005). Paranoid bozukluk ve bilgi işleme süreçleri. Türk Psikoloji Yazıları, 8(Ek sayı), 113-129.
 • B.9. Kılıç, B.G., ve Oral, N. (2006). Çocuklarda öğrenilmiş çaresizlik üzerine bir gözden geçirme. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 13(2): 76-86.
 • B.10.  Erdoğan, S., Oral, N., ve  Candansayar, S. (2011). The possible relationship of temporal lobectomy and psychosis: a case report [Turkish]. Anadolu Psikiyatri Dergisi  Anatolian Journal of Psychiatry, 12(1): 90-91.

C. Ulusal Dergilerde Çıkmış Hakemsiz Yazılar·

 • C.1.  Ceyhun, B., ve Oral, N. (1995). Anksiyetenin Ölçülmesi. Anksiyete Monografları Serisi, 9, 395-412

D. Kitaplar

 • D.1. Ceyhun, B., ve Oral, N. (2003). Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri: Değerlendirme Kitabı,(2nd Ed.), Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.

E. Kitap Bölümleri

 • E.1. Bozkurt S. ve Oral N. (2010). Kazanımların geride bırakıldığı, yaşamın ilk yıllarındaki kendine göç: Şizofreni. (Ed. Metehan Irak). Psikopatolojilerde bilgi işleme süreçleri: Kuramdan Uygulamaya. HYB: Ankara
 • E.2. Oral, N. (1995). Psikolojik Değerlendirme. N, Yüksel, Ruhsal Hastalıklar içinde. Ankara: Hatiboğlu Yayınları (sf.120-132).·
 • E.3. Oral, N. (1995). Psikoterapiler. N, Yüksel, Ruhsal Hastalıklar içinde. Ankara: Hatiboğlu Yayınları (sf.592-604).·
 • E.4. Oral, N. (1995). Zeka gerilikleri. N, Yüksel, Ruhsal Hastalıklar içinde. Ankara: Hatiboğlu Yayınları (sf.669-678).·
 • E.5. Oral, N. (1999). Organik kaynaklı mental bozukluklarda nöropsikolojik değerlendirme. E.Işık (Ed.) Organik Psikiyatri, Ankara: Tayf Matbaası.·
 • E.6. Oral, N., ve Aslan, S. (2003). Duygu-durum bozukluklarının psikometrik değerlendirmesi. E. Işık (Ed). Duygu Durumu Bozuklukları: Depresyon ve Bipolar Bozukluklar. Ankara: Görsel Sanatlar Matbaacılık.·
 • E.7. Oral, N. (2004). Sağlıklı insanda bilgi nasıl işlenir? S. Candansayar (Ed.). Aklın Halleri içinde. Ankara: Peday Yayınları.·
 • E.8.Oral, N. (2005). Şizofrenide psikososyal beceri eğitimi. S. Candansayar (Ed.). Neden Nasıl Şizofreni? içinde. Ankara: Peday Yayınları (sf.269-280).·
 • E.9. Oral, N. (2006). Şizofrenide bilgi işleme bozuklukları. Işık, E. (Ed). Güncel Şizofreni içinde. Ankara: Format Matbaacılık, 213-222.·
 • E.10. Oral, N. (2006). Şizofrenide bilişsel-Davranışçı tedavi yaklaşımları. Işık, E. (Ed). Güncel Şizofreni içinde. Ankara: Format Matbaacılık, 464-470.· E.11.  Yalın, A., Oral, N., Gökler, I., ve Yılmaz, B. (2007). Aile terapisi. Aysev, A.S. ve Taner, Y.I. (Eds) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları içinde, İstanbul: Golden Print, 917-932.·
 • E.12. Yalın, A., Oral, N., Yılmaz, B., Gökler, I. (2008). Aile Terapisi. F. Çuhadaroğlu ve ark. (Eds). Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı içinde (sf. 694- 710). Ankara: Hekimler yayın Birliği.·
 • E.13. Oral, N.,Yalın, A., Yılmaz, B., Güner Ö. F, Kezer, İ., Güleç, N., Cebeci, S., Kışlak, Ş., Şengezer, T. (2008). Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Eğitici El Kitabı.

F. Çeviri Kitap ve Kitap Bölümleri·

 • F.1. Emmelkamp, P.M.G., Bouman, T.K., Scholing, A. (1994). Anksiyete Bozuklukları: Klinik Uygulama Kılavuzu (Ceyhun, B., ve Oral, N., Çev.). Ankara:HYB Yayıncılık.·
 • F.2. Giovacchini, P.L. (1998). Şizofreni ve İlkel Ruhsal Durumlar: Yapısal Çökme ve Yaratıcılık (Oral, N., Çev.). Ankara:HYB Yayıncılık.F.2. Giovacchini, P.L. (1998). Şizofreni ve İlkel Ruhsal Durumlar: Yapısal Çökme ve Yaratıcılık (Oral, N., Çev.). Ankara:HYB Yayıncılık.·
 • F.3. Margolis, D.P.(1998). Freud ve Annesi (Oral, N., Çev.). Ankara: HYB Yayıncılık.·
 • F.4. Long, D.L. (2002). Terörist davranışı anlamak (Oral, N., Çev). C. Güzel (Ed.). Silinen Yüzler Karşısında Teröriçinde. Ankara: Ayraç Yayınevi (sf. 433-448).·
 • F.5. Hollander, N.C. (2002). Üniformanın altındaki takım elbise (Oral, N., Çev). C. Güzel (Ed.). Silinen Yüzler Karşısında Terör. Ankara: Ayraç Yayınevi (sf. 433-449).·
 • F.6. Oral, N. (2000). Kentler ve çağcıl kentliliğin gelişimi (Oral, N., Çev). H. Özel ve C. Güzel (Eds). Sosyoloji içinde. Ankara: Ayraç Yayınevi (sf. 499-530).·
 • F.7.Oral, N. (2000).Sosyoloji kuramı. H. Özel ve C. Güzel (Eds). Sosyoloji içinde. Ankara: Ayraç Yayınevi (sf.591-613).

G. Ulusal Kongre Kitaplarındaki Yayınlar·

 • G.1. Şener, Ş., Uluergüven, Ç., Arıkan, Z., Oral, N. (1990). Yetiştirme yurtlarında yaşayan ergenlerde intihar eğilimleri. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi: 1-4 Kasım, İzmir.·
  G.2. Boratav, C., Arıkan, Z., Oral, N. (1990). Bir olgu nedeniyle bazı nörolojik kaynaklı bozuklukların gözden geçirilmesi. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi: 1-4 Kasım, İzmir.
 • G.3. Çifter, İ., Boyacıoğlu, G., Oral, N., Uluergüven, Ç., Türkmen, F., Özdemir, D., Aydoğan, Y. (1990). Ankara’daki üniversite öğrencileri arasında madde kullanımı ile ilgili epidemiyolojik bir araştırma. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi: 1-4 Kasım, İzmir.
 • G.4. Oğuztürk, Ö., Kılıç, N., Oral, N. (1990). Paraplejik hastaların kişilik özelliklerinin incelenmesi. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi: 1-4 Kasım, İzmir.
 • G.5. Candansayar, S., Coşar, B., Oral, N., Arıkan, Z., Işık, E. (1993). Psikiyatrik bozukluklarda MMPI ve Wiggins özel ölçek özelliklerinin retrospektif karşılaştırılması. XXIX. Ulusal Psikiyatri Kongresi: 29 Eylül-4 Ekim, Çelik Palas Oteli, Bursa. Savaş Ofset Matbaası, 87
 • G.6. Candansayar, S., Hiçyılmaz, Ö.C., Coşar, B., Oral, N., Koçal, N., Arıkan, Z. (1993). Olgu Sunumu: İşitme kaybı ile giden bir konversiyon olgusu. XXIX. Ulusal Psikiyatri Kongresi: 29 Eylül-4 Ekim, Çelik Palas Oteli, Bursa, Savaş Ofset Matbaası, 101
 • G.7. Candansayar, S., Coşar, B., Arıkan, Z., Oral, N., Koçal, N., Işık, E. (1993). Genç erişkin sağlıklı gönüllülerde aleksitimi prevelansı. XXIX. Ulusal Psikiyatri Kongresi: 29 Eylül-4 Ekim, Çelik Palas Oteli, Bursa, Savaş Ofset Matbaası, sf
 • G.8. Oral, N., Akça, F., Ceyhun, B. (1994). Kişilik bozukluklarının MMPI’dan geliştirilen ölçekler ile değerlendirilmesi. XXX. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 9-14 Eylül, Kayseri-Nevşehir, 497-504.

Verilen Eğitimler:·

 • MMPI Değerlendirme ve Yorumlama Kursu (Türk Psikologlar Derneği Eğitim Programı kapsamında) (2003-  halen eğitimler devam etmektedir.)
 • G.Ü.T.F. Dönem I Psikoloji Dersi, Dönem V Psikolojik Değerlendirme Ders
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeline, “Ruh Sağlığı”  konulu konferans (2003).
 • Gazi Üniversitesi Rektörlüğü “Koruma ve Güvenlik Görevlileri Hizmet İçi Eğitim Programı” kapsamında “Stresle Başetme Eğitimi”(2007)
 • Gazi Üniversitesi Rektörlüğü “İdari Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı” kapsamında “Stresle Başetme Eğitimi”(2007-2008)
 • Gazi Üniversitesi Rektörlüğü “Görevde Yükselme Eğitimi” kapsamında “Stresle Başetme Eğitimi”(2008)
 • I.Psikolojik Danışman Veli Bilgilendirme ve Yönlendirme Sempozyumu, Stresle Başetmenin Yolları, (2008), (İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi).
 • I. Uyku Bozuklukları Kongresi, “Psikiyatri Kursu”, İnsomniya Tedavisinde Davranışçı Tedavi Yöntemleri Kursu”,(2008).
 • I.Uyku Bozuklukları Kongresi, İnsomniya Tedavisinde Davranışçı Tedavi Yöntemleri” (Panel Sunumu) , ( 2008)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nü şeref öğrencisi olarak bitirdi. 1986-1988 yılları arasında Sağlık Bakanlığı bünyesinde, 1988 -2006 yılları arasında da Gazi Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalında psikolog olarak görev yaptı. 2006-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Psikiyatri Ana bilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

Ankara Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarında dersler verdi. Türk Psikologlar Derneği Hizmet İçi Eğitim Programları kapsamında MMPI Uygulama ve Yorumlanması alanında eğitimler verdi.

Bilişsel-davranışçı Terapiler Derneği’nde bilişsel-davranışçı terapiler eğitimini ve Prof. Dr. Ayşe Yalın tarafından düzenlenen Aile Terapileri eğitimlerini tamamladı. Nöropsikolojik değerlendirme alanında kullanılan birçok testle ilgili eğitimler aldı.

Psikolog Dr. Nursen Oral, meslek hayatına 2009 yılından bu yana Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde Klinik Psikolog olarak devam etmektedir.

Değerlendirme ve yorumunu paylaş

Değerlendirme puanınız

angry
crying
sleeping
smily
cool
Yükle

Değerlendirmenizin en az 140 karakter uzunluğunda olması önerilir

Tüm çalışma zamanları
 • Pazartesi09:00 - 17:00
 • Salı09:00 - 17:00
 • Çarşamba09:00 - 17:00
 • Perşembe09:00 - 17:00
 • Cuma09:00 - 17:00

Talebiniz başarıyla gönderildi.

building Burada mı çalışıyorsunuz? Şimdi Talep Edin! Şimdi Talep Edin!

Bu İlanı Talep Et

Temmuz, 2024

20

Cumartesi

 • 06:00 - 06:45

 • 06:45 - 07:30

 • 07:30 - 08:15

 • 08:15 - 09:00

 • 09:00 - 09:45

 • 09:45 - 10:30

 • 10:30 - 11:15

 • 11:15 - 12:00

 • 12:00 - 12:45

 • 12:45 - 13:30

 • 13:30 - 14:15

26 Ağustos 2019

 • Salı
 • 9:00 - 10:00
 • Madalyon Psikiyatri Klinigi
Randevu onay e-postası, onaylandıktan sonra gönderilecektir.

Harika!

Randevunuzu aldık ve onaylandıktan sonra verdiğiniz e-postaya bir onay göndereceğiz (spam/gereksiz mailler klasörüne düşebilir).