Ara
 • Bireysel Terapi
 • Çevrimiçi Terapi
 • Çocuk Terapisi
 • Ergen Terapisi
 • Grupla Terapi
 • Yaşlı Terapisi
 • Yetişkin Terapisi
Şehir

TERAPİST/MERKEZ HAKKINDA GENEL BİLGİ

İlgilendiği Yaş Aralığı

0-18

Eğitim

 • Lise: Muammer Dereli Anadolu Öğretmen Lisesi
 • Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Deneysel Psikoloji
 • Yüksek Lisans: TED Üniversitesi, Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen)
 • Doktora: TED Üniversitesi, Klinik Psikoloji (devam ediyor)

Biyografi

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler

 1. Psikodramada Ergenlerle Çalışırken Aksiyon Yöntemleri ve Sosyometri (Galabina Tarashoeva, MD & Fabian Blobel, MD)
 2. Çocuklarla Psikodrama Eğitimi (Galabina Tarashoeva, MD & Fabian Blobel, MD)
 3. Çocuk-Ergen Şema Terapi Süpervizyon Eğitimi (Christof Loose, PhD) – devam ediyor
 4. Çocuklar ve Gençlerle Somatik Deneyimleme: Playshop (Maggie Kline)
 5. Çocuk-Ergen Şema Terapi Eğitimi (Christof Loose, PhD)
 6. Çocuk ve Ergenlerle EMDR Grup Süpervizyonu (Prof. Dr. Ümran Korkmazlar)
 7. EMDR ve İyileştiren Hikaye “Healing Story” Eğitimi (Prof. Dr. Ümran Korkmazlar)
 8. Çocuklarla EMDR – Flash Tekniğinin Kullanımı – EMDR (Prof. Dr. Ümran Korkmazlar)
 9. Çocuklar ve Ergenler ile EMDR Eğitimi (Prof. Dr. Ümran Korkmazlar)
 10. EMDR I. ve II. Düzey – Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Davranış Bilimleri Enstitüsü)
 11. 9-12 yaş Sağlıklı Cinsel Gelişim Eğitici Eğitimi – Culture Reframed (Prof. Dr. Gail Dines & Uzm. Psk. Nilüfer Devecigil)
 12. T.A.T – Thematic Apperception Test (Dr. Çağay Dürü)
 13. Psikodrama Eğitimi (Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü (Tülin Kuşgözoğlu ve Dr. Berna Arapaslan) – devam ediyor
 14. Deneyimsel Oyun Terapisinde Travma İfadelerinin İzini Sürmek (Dr. Byron Norton)
 15. Deneyimsel Oyun Terapisinde Borderline Ebeveynlik ve Çocuklara Etkisi (Dr. Byron Norton)
 16. Deneyimsel Oyun Terapisinde Hayvanların, Rollerin ve Çevresel Koşulların Sembolik Anlamları (Dr. Byron Norton)
 17. Deneyimsel Oyun Terapisinde Oyuncakların Sembolik Anlamları (Dr. Byron Norton)
 18. Çocuklarda Sosyal Duygusal Gelişim – Esnek Dayanıklılık Yol Haritası (Maggie Kline)
 19. Somatik Deneyimleme – SE Giriş Semineri (Ariel Giarretto)
 20. Somatik Deneyimleme – SE Basics (Didem Çaylak Van Zuijlen)
 21. Deneyimsel Oyun Terapisinde Çocukların Metaforik İfadeleri (Dr. Byron Norton)
 22. Deneyimsel Oyun Terapisi, İleri Aşama (Dr. Byron Norton)
 23. Deneyimsel Oyun Terapisi, Temel Aşama (Uzm. Psk. Nilüfer Devecigil)
 24. “P.A.C.T” – Psychobiological Approach to Couple Therapy I. ve II. Düzey (Stan Tatkin, PsyD)
 25. “P.A.C.T” – Secure Functioning Relationship-Güvenli İşleyen İlişkiler – Atölye Çalışması (Stan Tatkin, PsyD)
 26. Öyküde Kukla, Hareket, Ses (Sevda Çevik), Ankara Psikodrama Derneği
 27. Ergenlik Üzerine Webinarı – Dr. Christa Santangelo
 28. Şefkat Odaklı Terapi Workshop (Prof. Dr. Paul Gilbert ve Dr. Hannah Gilbert)
 29. Çocuklarda Duyusal Konular (Nilüfer Devecigil, Sarah Steinborn Gökler, Caroline de Biolley)
 30. Şema Terapi Eğitimi (Prof. Dr. Gonca Soygüt)
 31. Denver-II Gelişimsel Tarama Testi (Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği)
 32. WISC-4 Wechsler Çocuklar için Zeka Testi (Türk Psikologlar Derneği)
 33. Çocuk-Ergen Değerlendirme Envanterleri (İnsan Çizimi, Aile Çizimi, Bender Geştalt, Cümle Tamamlama, AGTE Ankara Gelişim Tarama Testi, Gazi Beier Çocuklar için Resim Yorumlama Testi, CAT Okul Öncesi Çocuklar için Algı Testi, SIMONS Testi-Ergenler için) – Prof. Dr. Bahar Gökler, TED Üniversitesi
 34. Nöropsikolojik Test Bataryası – Stroop TBAG, İşaretleme Testi, Görsel İşitsel Sayı Dizisi B Formu, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Raven Standart Progresif Matrisler Testi, İşitsel Sözel Öğrenme Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi (Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar)
 35. MOXO d-CPT Dikkat Testi
 36. Oyun Terapisi Eğitimi (Prof. Dr. Ferhunde Öktem ve Prof. Dr. Gülsen Erden)
 37. Çocuk-Ergenlerde Travmaya Yaklaşım: Psikodrama Teknikleriyle Uygulamalı Kurs (Prof. Dr. Bahar Gökler), Prof. Dr. Selahattin Şenol Bahar Okulu
 38. Aile Terapisi Odaklı Süpervizyon Eğitimi (Prof. Dr. Ayşe Yalın), Madalyon Psikiyatri Merkezi
 39. Süpervizyon Eğitimi (Prof. Dr. Bahar Gökler), TED Üniversitesi
 40. WAIS-4 Wechsler Yetişkinler için Zeka Testi – standardizasyon çalışması (Türk Psikologlar Derneği ve Hacettepe Üniversitesi)
 41. Güvenli Yer Senaryoları Testi (Doç. Dr. Sait Uluç), Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu
 42. Pedagojik Formasyon Eğitimi (Gazi Üniversitesi)
 43. Marmara İlk Okula Hazır Oluş Testi (Dr. Özgül Polat), Olgu Psikolojik Danışma
 44. Psikodinamik Yönelimli Süpervizyon Eğitimi (Doç. Dr. Sedat Işıklı ve Dr. Çağay Dürü), Carpe Diem Bireysel Kurumsal Gelişim Hizmetleri
 45. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitimi (Prof. Dr. Hakan Türkçapar) Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 46. MMPI Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Doç. Dr. Sedat Işıklı), Türk Psikologlar Derneği
 47. Travma Eğitimi (Doç. Dr. Sedat Işıklı ve Dr. Çağay Dürü), Carpe Diem Bireysel Kurumsal Gelişim Hizmetleri
 48. Nöropsikolojik Değerlendirme Envanterleri (Çizgi Yönünü Belirleme Testi, MoCA-Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği, Minimental Durum Değerlendirme Testi, İz Sürme Testi, Saat Çizme Testi, Beck Depresyon/Anksiyete Envanteri, Hamilton Depresyon/Anksiyete Envanteri, İşlevsel Faaliyetler Anketi (İFA), Arttırılmış İpuçlu Hatırlama Testi), Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimi süresince Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Ankara Otistik Bireyler Derneği’nde gönüllülük faaliyetleri yürütmüş; Ankara Üniversitesi Otizm Merkezi’nde ve Kocaeli Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde staj yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamış, çeşitli nöropsikolojik test eğitimleri almış ve tezinde görgü tanıklığı belleği çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimi sonrasında Bilişsel Davranışçı Terapi ve travma odaklı eğitimlere katılmış; süpervizyon almıştır. Özel bir ana okulunda psikolog olarak görev yapmış; çocuk gözlem ve değerlendirmesinin yanı sıra öğretmenlere ve ailelere yönelik kurum içi eğitimler düzenlemiştir.

TED Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programına burslu olarak kabul almış, ‘Marmara Depreminin Yarattığı Travmanın Kuşak Aşkın Aktarımı’ konusunda tez hazırlayarak mezun olmuştur. Yüksek Lisans Tezi “Egeden Çocuk ve Travma Vakfı” tarafından travma alanında hazırlanan çalışmalar içerisinde lisansüstü tez ödülüne layık görülmüştür.

TED Üniversitesi’ndeki klinik psikoloji yüksek lisans eğitimi süresince Prof. Dr. Serap Özer’den çocuk ve ergenlerle Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi; Prof. Dr. Ayşe Yalın ve Doç. Dr. Ilgın Gökler-Danışman’dan Aile Terapisi eğitim ve süpervizyonu; Prof. Dr. Bahar Gökler’den çocuk odaklı psikoterapi eğitim ve süpervizyonu; Prof. Dr. Ferhunde Öktem ve Prof. Dr. Gülsen Erden’den oyun terapisi eğitimi almıştır. Yüksek lisans eğitimi sürecinde Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde klinik stajını tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Türk Psikologlar Derneği iş birliğinde yürütülen WAIS-IV (Wechsler Yetişkinler için Zekâ Testi) test bataryasının Türkiye standardizasyon ekibinde yer almıştır.

Çocuk-Ergen Şema Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR, Sistemik ve Psikobiyolojik yönelimli aile terapisi odaklı çalışmaktadır.

Klinik Psikoloji Doktora eğitimine devam etmektedir.

Türk Psikologlar Derneği ve TEDU Mezunlar Derneği üyesidir.

Değerlendirme ve yorumunu paylaş

Değerlendirme puanınız

angry
crying
sleeping
smily
cool
Yükle

Değerlendirmenizin en az 140 karakter uzunluğunda olması önerilir

Tüm çalışma zamanları
 • Pazartesi09:00 - 17:00
 • Salı09:00 - 17:00
 • Çarşamba09:00 - 17:00
 • Perşembe09:00 - 17:00
 • Cuma09:00 - 17:00

Talebiniz başarıyla gönderildi.

building Burada mı çalışıyorsunuz? Şimdi Talep Edin! Şimdi Talep Edin!

Bu İlanı Talep Et

Haziran, 2024

15

Cumartesi


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/terapistara.com/public_html/wp-content/plugins/listingpro-bookings/listingpro-bookings.php on line 283
 • 13:30 - 14:15

26 Ağustos 2019

 • Salı
 • 9:00 - 10:00
 • Madalyon Psikiyatri Klinigi
Randevu onay e-postası, onaylandıktan sonra gönderilecektir.

Harika!

Randevunuzu aldık ve onaylandıktan sonra verdiğiniz e-postaya bir onay göndereceğiz (spam/gereksiz mailler klasörüne düşebilir).